Έχεις απορίες - Ρώτα μας
Έχεις απορίες; Ρώτα μας

H nrg προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προσανατολισμένες στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων του κάθε πελάτη της.

Ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησής σας.

Για οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΔΕΔΔΗΕ καλώντας στο 11500 ή δηλώνοντας online τη βλάβη σας, κάνοντας κλικ εδώ. Η βλάβη επισκευάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός βασίζεται στην εκτίμηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του τιμολογούμενου μετρητή, ενώ η χρέωση αφαιρείται από τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρεώσεων και συγκεκριμένα: Χρεώσεις Ενέργειας, Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Φόρους και Τέλη, Χρεώσεις υπέρ τρίτων.

Από τις ανωτέρω κατηγορίες, η μοναδική η οποία είναι ανταγωνιστική και διαφοροποιείται ανά Προμηθευτή είναι αυτή που αφορά τις Χρεώσεις Ενέργειας. Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρεώσεων είναι ίδιες από όλους τους Προμηθευτές και αποδίδονται σε Δημόσιους Φορείς.

Μπορείτε να καταχωρείτε την ένδειξη κάθε παροχής σας, μέσω της εφαρμογής mynrg, επιλέγοντας το πεδίο “Καταχώρηση ένδειξης”.

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εξοφλείτε τον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής mynrg. Εναλλακτικά μπορείτε να προβείτε σε εξόφληση μέσω του δικτύου της τράπεζας Eurobank, χωρίς χρέωση, με τη χρήση του ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής, με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
  • Με μετρητά
  • Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού
  • Μέσω web banking
  • Μέσω phone banking

Προκειμένου να γίνετε πελάτης της nrg, καλέστε στο 18301 για να μιλήσετε απευθείας με εκπρόσωπο της One Way Energy. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς και καμία αλλαγή στο μετρητή σας.

Δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που υπογράφετε με την nrg, εξαρτάται από το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, η nrg διαθέτει προγράμματα που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου, καθώς και προγράμματα που έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Θα λαμβάνετε λογαριασμό κάθε μήνα.

Οι ρυθμιζόμενες Χρεώσεις αφορούν δαπάνες για:

  • Το Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
  • Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
  • Τις Λοιπές Επιβαρύνσεις

Η nrg ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις μετρήσεις των πελατών της στη Χαμηλή Τάση. Αναφορικά με τους πελάτες της Μέσης Τάσης, οι μετρήσεις γίνονται σε συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με το ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο φορείς στέλνουν τις μετρήσεις τους στην nrg, η οποία προχωράει στην εκκαθάριση των λογαριασμών των πελατών της.

Θα πρέπει να προχωρήσετε σε έγγραφη καταγγελία στην nrg για την αμφισβήτηση της μέτρησης. Η nrg θα προωθήσει το αίτημά σας στο αρμόδιο τμήμα του ΔΕΔΔΗΕ και θα σας ενημερώσει για την απάντηση του αρμόδιου φορέα.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση, όμως, αδυναμίας πλήρους επίλυσης των τυχόν ζητημάτων τα οποία έχετε, καθώς και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμά σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013, που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), καθώς και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.