Η Συνδρομή nrg Green από την nrg σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Πράσινο Πιστοποιητικό για το σπίτι ή και την πολυκατοικία σας και να συμβάλετε ενεργά κι εσείς, στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Συνδρομή nrg Green παρέχει Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3468/2006 και της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010, ΦΕΚ 646 Β’ /14.05.2010.

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης είναι τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, με τα οποία πιστοποιείται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώσατε σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, η nrg δέσμευσε αποκλειστικά στο όνομά σας, ισόποση ενέργεια, η οποία έχει παραχθεί από πιστοποιημένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας!

Όλοι οι πελάτες της nrg θα ενημερώνονται για τις Εγγυήσεις Προέλευσης που δικαιούνται, ανάλογα με την κατανάλωση που έχουν πραγματοποιήσει στο σπίτι τους.

Στηρίξτε κι εσείς την πράσινη ενέργεια που παράγεται από 100% Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας.

Αποκτήστε τη Συνδρομή nrg Green, εύκολα και απλά!

Το Πράσινο Πιστοποιητικό που διαθέτει στην μερίδα της η nrg θα ανακαλείται για τον πελάτη μέσω αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σύμφωνα με
συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και ΦΕΚ. Για την πιστοποίηση της ανάκλησης εκδίδεται βεβαίωση από τον διαχειριστή, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• την περίοδο παραγωγής στην οποία αντιστοιχεί

• τον Μοναδικό Αριθμό των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακλήθηκαν για λογαριασμό του Πελάτη

• την τεχνολογία παραγωγής ενέργειας

• την επωνυμία του παραγωγού στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση και τη θέση της εγκατάστασης.

nrg green
Έχεις απορίες - Ρώτα μας
Έχεις απορίες; Ρώτα μας

ΠΑΝΤΑ

δίπλα σου!

    ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ